Banner-top

 

Midwintertelling

Midwintertelling 1Medio januari hebben Harry Bode en ik traditiegetrouw weer een midwintertelling gedaan voor SOVON.

De midwintertelling is een jaarlijks terugkerend gebeuren. Al sinds 1967 gaan er jaarlijks vogeltellers door het hele land op pad om watervogelsoorten (en enkele andere, aan het water verbonden vogelsoorten) te tellen. Daarmee is het de oudste watervogeltelling van Nederland.
De Nederlandse midwintertelling maakt deel van een internationale telling, gecoördineerd door Wetlands International. Het doel is om aantallen en verspreiding van overwinterende watervogels eenmaal per winter zo compleet mogelijk vast te leggen.

Wij tellen in twee vastgestelde gebieden, namelijk de Laaksche Vaart en de Hoevense Beemden.
Om het gebied Laaksche Vaart te tellen lopen we ongeveer 4 km langs de Laaksche Vaart (over de dijken) en tellen we alle watervogels die we in en langs de Vaart tegenkomen.
Het tellen in de Hoevense Beemden is een combinatie van tellen vanuit de auto, afgewisseld met stukjes lopen om de vogels op de ons bekende verzamelplaatsen te tellen.
Alles bij elkaar zijn we daar wel een ochtendje zoet mee.

Overigens is “tellen” lang niet altijd echt “tellen” maar meer zo goed mogelijk schatten. Natuurlijk, een paar reigers of meerkoeten kun je exact tellen, maar als je voor een weiland of akker staat die helemaal vol zit met ganzen (op nog geen halve meter afstand van elkaar) dan is tellen wat lastig en wordt het schatten.

Zoals gebruikelijk werden de grootste aantallen geteld onder de ganzen, vooral Grauwe Gans. Canadese Gans en Kolgans waren er ook in behoorlijke aantallen. Opvallend in dit rijtje is zeggen en schrijve één Rotgans. Eigenlijk vinden we Rotganzen hoofdzakelijk in het waddengebied en de Zeeuwse delta. Of dit nu echt een enkel verdwaald exemplaar was, of dat het een groepje was is moeilijk te zeggen. Hij was heel even te zien tussen een groep Grauwe en Kolganzen, maar voordat we nog eens goed konden kijken of er nog meer tussen zaten ging de hele groep op de wieken en konden we dat wel vergeten!

De oogst van deze ochtend:

Soort

 Laaksche Vaart

 Hoevense Beemden

 Totaal

Aalscholver

                        4

                        2

                        6

Blauwe Reiger

                        5

 

                        5

Canadese Gans

                    100

 

                    100

Grauwe Gans

                1,530

                    650

                2,180

Grote Zilverreiger

                        4

                        3

                        7

Knobbelzwaan

                        1

                        1

                        2

Kolgans

 

                      60

                      60

Meerkoet

                        4

                        3

                        7

Rotgans

 

                        1

                        1

Wilde Eend

                        8

                      18

                      26

"Bijvangst"

     

Buizerd

                        1

                        5

                        6

Torenvalk

                        2

                        2

                        4

Totaal

                1,659

                    745

                2,404

 

Paul Mennema