Banner-top

 

Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid

RO

 

Ondanks de beperkingen van de Coronamaatregelen gaat het werk bij de werkgroepen “Ruimtelijke Ordening” en “Duurzaamheid” gewoon door. Gemeenten en andere overheden gaan immers ook gewoon door met het nemen van besluiten!

 

 

Een paar voorbeelden van het “Onderhanden Werk”:

 • Zonnepanelen op de oude vuilstort aan de Bollendonkseweg, Etten-Leur.
  Zie artikel elders in deze nieuwsbrief.
 • We geven adviezen en voordrachten over de omgevingsvisie, natuurdiversiteit en duurzaamheid.
 • Kapvergunningen worden beoordeeld
 • Inbreng leveren over de RES, Regionale Energie Strategie.
  Waar we pleiten voor prioriteit geven aan energie vermindering door m.n. isolatie van woningen en zonnepanelen op daken. Vooral het bedrijventerrein heeft een enorm dakoppervlak.
 • Natuurgebied Noordrand Midden
  Ondanks dat het eerste deelgebied Weimeren niet binnen ons werkgebied ligt, hebben we daar toch een inbreng gehad in de inrichting.
  Onlangs is de ontwerpfase van de andere gebieden van start gegaan: De Berk/Strijpen en Kelsdonk/Zwermlaken. Hier gaat het vooral om fiets- en wandelroutes en andere recreatieve voorzieningen. Die willen wij graag zoveel mogelijk langs de randen van het gebied, zodat de natuur zoveel mogelijk haar eigen gang kan gaan.