Banner-top

 

Zonnepanelen op een oude vuilstort

ZonnepanelenHet plaatsen van zonnepanelen op een vuilstort in Etten-Leur is een voorbeeld van een project waar onze werkgroep Ruimtelijke Ordening een grote rol heeft gespeeld. Van uit een oogpunt van duurzaamheid en de klimaat crisis zijn zonnepanelen zeer gewenst en boven op een in een groensingel gelegen vuilstort lijkt dat alleszins acceptabel.

Bij nader onderzoek bleek deze vuilstort met omliggende houtsingel door 30 jaar rust een waardevol natuurgebied te zijn geworden. Ons bezwaarschrift tegen de oorspronkelijke plannen werd afgewezen en een door ons voorgesteld compromis afgewezen. De gemeente had zonder alle benodigde besluitvorming en grondig ecologisch onderzoek het bestemmingsplan willen vaststellen.

Van het beroep dat we instelden, zijn door de rechter onze juridische argumenten over het ontbreken van de benodigde besluitvorming gegrond verklaard. Voor de beoordeling van de natuurbelangen is de zaak doorverwezen naar de omgevingsdienst van de Provincie.

Het doorslaggevend belang is de aanwezigheid van kleine marterachtigen op de vuilstort. Deze dieren zijn in de provincie Noord-Brabant wettelijk beschermd.

Een andere wending kreeg deze zaak toen de aanvrager ons [IVN] weer benaderde om ons compromisvoorstel alsnog te aanvaarden en te bespreken. Dat blijkt gunstig voor de natuur. Onze voorstellen zijn vrijwel conform door de omgevingsdienst vastgelegd in de gegeven ontheffing. De kleine marterachtigen en de ander aanwezige fauna krijgen een kans om voort te leven in de omgeving van de zonnepanelen.

Nu is het afwachten wat ervan komt. We blijven het volgen.