Banner-top

 

Fête de la Nature

Fête de la nature   fietstocht   1Fête de la Nature, oftewel natuurfeest in het Nederlands. Maar in het Frans klinkt het net even leuker!
Op 3, 4 en 5 september stond het weekend in het hele land in het teken van Fête de la Nature. Meer dan 150 natuurfeestjes werden gevierd met workshops, theater, lekker eten, wandelingen en fietstochten.
Het format voor Fête de la Nature ligt niet vast. Elke organisatie of persoon kan een feest verzinnen en invullen naar eigen inzicht. Gemene deler: lekker buiten met elkaar genieten.
En daar is behoefte aan! Zeker nu Corona de gemoederen bezighoudt, is de behoefte aan het vinden van rust en ontspanning in de natuur flink toegenomen.

IVN Dintel- en Marklanden kon natuurlijk niet achterblijven. Vorig jaar organiseerden we een fietstocht en dit jaar nodigden we mensen uit in het natuurgebied "Strijpen en De Berk" in de Ettense Beemden.
De grote en kleine wandelaars ontvingen we met een stralend zonnetje bij de IVN-stand. Aan de hand van de IVN-app liepen wandelaars van punt naar punt en vonden IVN'ers op hun pad.

De Beemden zijn natte veengronden in beek- en rivierdalen. Boeren gebruikten deze gronden als hooiland en staken er tot de Tweede Wereldoorlog turf. Tegenwoordig overheerst in het gebied grasland. Paul Mennema was een van de personen die de wandelaars op hun route tegenkwamen en hij vertelde over dit veen.
De veenputten in dit gebied zijn één van de schaarse restanten van een reusachtig groot veengebied van wel 1.000 km2 tussen Antwerpen, Geertruidenberg en Willemstad. In de periode 1250 tot 1750 is dit hele gebied afgegraven en als turf verdwenen door de schoorstenen van huizen, kloosters en kleinschalige industrie (zoals brouwerijen). Tegenwoordig ligt het maaiveld dan ook zo’n twee à drie meter lager dan voor 1250.
Dat hier nog veen aanwezig is, is te danken aan kwelwater dat vanuit hoger gelegen gronden deze kant op stroomt. Een deel van dat kwelwater is afkomstig uit de Belgische Ardennen en is met een snelheid van 20 tot 30 cm per dag hierheen gestroomd. Daar doet het zo’n 1.000 jaar over!

Naast Paul vonden de wandelaars ook Corrie van Haperen en René Jongmans op hun pad. Zij vertelden over het gebied en de dieren die er leven. Als je goed oplette kon je de plek zien waar reeën de sloot overspringen. De reeën zelf werden niet gespot. Hazen en verschillende soorten vogels wel! Hopelijk volgend jaar weer een natuurfeestje in de open lucht met hetzelfde stralende weer en minder beperkingen door Corona!