Banner-top

 

Midwintertelling

Stephen McClarence   Grauwe gansDe midwintertelling (in Nederland gefaciliteerd door SOVON) is de oudste telling van watervogels in Nederland. In ons land wordt deze telling al uitgevoerd sinds 1967, dit jaar was dat dus al 55 jaar! Onafgebroken!

Ieder jaar gaan tellers op pad in het weekend van januari dat het dichtst bij het midden van de maand ligt. Dit jaar was dat op 15 en 16 januari.
En niet alleen in Nederland, ook in grote delen van Europa, Azië en Afrika wordt geteld! Al deze tellingen bij elkaar geven een ongekend inzicht in de populaties van watervogels in grote delen van de wereld.

Al een paar jaar tellen Harry Bode en ik een tweetal telgebieden, namelijk langs de Laaksche Vaart en in de Hoevense Beemden. Dat wil zeggen, Harry doet dat al véél langer en sinds een paar jaar mag ik met hem mee.
En ook afgelopen januari zijn we samen op pad geweest, gewapend met verrekijker en telescoop (en voorzien van warme kleren, hete koffie en stevige laarzen).
De omstandigheden waren niet gunstig, het was behoorlijk mistig in “ons” gebied. Dat verklaart ook de matige resultaten van deze telling. In vroeger jaren zagen we nog wel eens weilanden met honderden ganzen (vooral Grauwe Gans en Kolgans), dit jaar waren het er nooit meer dan enkele tientallen bij elkaar.
Of dat nou alleen in ons telgebied het geval was en of dat hoofdzakelijk aan het matige zicht te wijten is, geen idee. We hebben nog geen inzicht in de resultaten in de rest van Nederland, dus daar is nog niet veel van te zeggen.

Mocht je zin hebben om ook mee te tellen? Ga naar de site van SOVON en kijk waar er nog telgebieden “vacant” zijn. Vraag dan je waarnemercode aan, claim je gebied en je kunt meetellen.
En, behalve de midwintertelling, zijn er nog veel meer interessante projecten waar je aan mee kunt doen!

Paul Mennema

 

 

De resultaten van dit jaar:

Soort

Totaal

Aalscholver

4

Blauwe Reiger

5

Grauwe Gans

418

Grote Zilverreiger 

6

Kievit

30

Knobbelzwaan

1

Kokmeeuw

53

Kolgans

100

Spreeuw

30

Torenvalk

1

Waterhoen

3

Wilde Eend

29