Terugblik Vleermuiswandelingen

Wie op de laatste Algemene Leden Vergadering is geweest, of de stukken daarvan heeft doorgenomen, weet dat we er naar streven onze activiteiten buiten de gemeente Etten-Leur verder uit te breiden.
Het organiseren van Vleermuiswandelingen past dan ook prima binnen dit streven. Er is geen vaste locatie voor nodig (alleen een plekje dat als vertrekpunt kan dienen) én we bereiken onze leden en nog-niet-leden in ons hele werkgebied.

In de afgelopen maanden hebben we een Vleermuiswandeling georganiseerd in Oudenbosch (op 26 mei) en in Zevenbergen (op 16 juni). Beide wandelingen werden goed bezocht!

Vleermuis Oudenbosch 

In Oudenbosch vertrokken we bij het Arboretum en liepen over het terrein van Saint-Louis, achter de basiliek langs en weer terug over het terrein van Saint-Louis naar het vertrekpunt.
Al vrij snel waren de eerste vleermuizen gezien, op diverse plekken onderweg gevolgd door vele anderen. Helaas liet alleen de Gewone Dwergvleermuis zich zien (niet zo verwonderlijk: het is de meest voorkomende soort in onze omgeving), maar het enthousiasme onder de deelnemende wandelaars was er niet minder om.

Het vertrekpunt in Zevenbergen was het parkeerterrein van het Gemeentehuis, vandaaruit liepen we naar de Markt (met de twee kerken) en verder naar het Julianaplantsoen (een klein, maar heel aardig plantsoen!) en via het herstelde Haventracé weer terug.
In Zevenbergen viel het aantal vleermuizen wel wat tegen, maar wellicht had het feit dat het toen erg mooi weer was, en dus druk, en dus rumoerig in het centrum daar wel wat mee te maken.
Gelukkig waren er in het Julianaplantsoen nog wel een aardig aantal Gewone Dwergvleermuizen te zien en te horen (via de batdetector).

 

Al met al mogen we constateren dat beide avonden zeer geslaagd waren. Niet alleen hebben we de deelnemers uit beide gemeentes kennis laten maken met de wereld van de vleermuis, we hebben óók laten zien dat natuur dichtbij huis ook zeer de moeite waard kan zijn.

Na de vakantieperiode staan er weer een tweetal vleermuiswandelingen ergens in de gemeentes Halderberge en Moerdijk op het programma. Deze worden tijdig aangekondigd op onze website, zie Programma.